THEATRON Studio Pantomimy i Fizykalnego Teatru

unnamed

Zajęcia w Studio, działającym przy Teatrze Formy, dotyczą pracy nad warsztatem aktorskim, pracy z ciałem i głosem. W ramach Studia istnieją 2 grupy, które kształcą się w dwóch różnych technikach warsztatu scenicznego, ruchu i słowa. Zajęcia są dla każdego, komu bliski jest indywidualny rozwój i praca nad sobą. Przygotowujemy kandydatów do egzaminu wstępnego do Państwowej Szkoły Teatralnej. Dla zdolnych i pracowitych adeptów, możliwość współpracy z Teatrem. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu we Wrocławiu dla każdej z grup i będą prowadzone przez zawodowego aktora dramatycznego, aktora i reżysera pantomimy Józefa Markockiego oraz aktorów Teatru Formy.

Szczegóły, informacja i zapisy : teatrformy01@gmail.com

AKADEMIA PANTOMIMY

jAKUN

Jak co roku w malowniczej miejscowości Drzemlikowice k. Wrocławia – odbędą się warsztaty pantomimy w ramach projektu AKADEMIA PANTOMIMY.

Warsztaty technik pantomimicznych oraz plastyki mimu (szkoła Tomaszewskiego) prowadzi Józef Markocki (Polska). Niegdyś aktor Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego (ojca polskiej pantomimy), od 20 lat prowadzi swój własny autorski teatr pantomimy i ruchu, który kreuje wraz z profesjonalnymi aktorami – mimami.
W swoich warsztatach wykorzystuje elementy z zakresu klasycznej pantomimy, baletu, współczesnych technik pantomimicznych, elementarnych zadań aktorskich. W ćwiczeniach opiera się także na tańcu butoh, technikach relaksacyjnych, body language, ćwiczeniach z zakresu świadomości ciała.

Warsztaty prowadzone są na terenie dawnego poniemieckiego młyna. Zajęcia odbywają się zarówno na sali, jak i na świeżym powietrzu, w okolicach lasu (techniki relaksacyjne, praca z ciałem). Program animacji wieczorową porą zawiera także cykl projekcji audiowizualnych oraz prezentacje filmów dotyczących pantomimy i tańca butoh.

Warsztaty kończy otwarty pokaz dnia 25.09.2015r.

Program obejmuje
6 godz zajęć dziennie :

  • ćwiczenia z zakresu klasycznej pantomimy
  • współczesne techniki pantomimiczne
  • fizyczny trening aktora
  • elementarne zadania aktorskie
  • elementy body language (mowa ciała)
  • elementy tańca butoh
  • elementy tańca klasycznego (balet)
  • ćwiczenia z zakresu świadomości ciała + techniki relaksacyjne

Przyjazd 22.09 – wyjazd 26.09 rano

Zapewniamy transport z Oławy na miejsce warsztatów i z powrotem, zbiórka 22.09 o godz. 19.00 na dworcu pkp w Oławie.

Koszt: 400 zł  (z zakwaterowaniem i wyżywieniem)

Informacje i zapisy : project.pft@gmail.com

tel. 570 007 723

TEATR FORMY

(dawny Współczesny Teatr Pantomimy) istnieje od 1996, założony i prowadzony przez Józefa Markockiego, który wyrósł z Wrocławskiego Teatru Pantomimy i szkoły Mistrza Henryka Tomaszewskiego. Wszyscy członkowie zespołu są zawodowymi aktorami, a formacja jaką tworzą wyrasta z tradycji polskiego mimu zbiorowego. Interesuje ich współczesność i człowiek teraźniejszy – z tym, co go spotyka, drażni, wzrusza czy przeraża. Aby opowiadać o doświadczeniach homo sapiens XXI wieku, ale i o odwiecznych zmaganiach ideałów z ludzką niedoskonałością, Józef Markocki sięga po inspiracje literackie, a także po wspólne wielu kulturom mity i legendy. Operując międzynarodowym językiem gestu nie wymagającym tłumacza, z dużym powodzeniem gości na festiwalach w kraju i za granicą, między innymi w krajach takich jak: Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Białoruś, Rosja, Ukraina, Iran, Gruzja, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Austria, Japonia, Puerto Rico, Peru.

BUTOH BODY RESONANCE

Międzynarodowe warsztaty taneczne prowadzone przez artystkę choreograf Yumiko Yoshioka z Japonii z udziałem 15 uczestników z całego świata w ramach Europejskiej Akademii Pantomimy termin:18-25 lipca 2015 zakończone otwartym pokazem dla publiczności 25 lipca godz. 19.00 w Drzemlikowicach.

yumiko

Karawana Teatralna Oława 20 czerwca 2015 Rynek w ramach Dni Koguta 2015

Program Festiwalu:
1. „UKRYTE” / TEATR HOM
2. „KSIĘGA GÓR”/ TEATR KLINIKA LALEK
3. „KSIĘGA GÓR”/ TEATR KLINIKA LALEK
4. „OSTATNI TAKI KOGUT” – happening Grupy Teatralnej Inqubator
5. „MISTRZ I MAŁGORZATA” / TEATR FORMY

REPERTUAR

„Oblicza Salvadora Dali”
„Mistrz i Małgorzata”
„Babel”
„Pandora”
„Proces”
„Walka Postu z Karnawałem”
„Piękna Morylinda”
„Only You”
„Kucharz na ostro”
„Bóg słońca”

LOGO_mkidn_01_cmyk„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

W ramach Programu „Rozwój Infrastruktury Kultury” MKiDN Teatr Formy otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu technicznego niezbędnego dla działalności statutowej, w 2014 r. 50 000 zł – zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, w 2016 r. 35 000 zł – zakup podestów scenicznych, w 2017 r. 25 000 zł – zakup podestów scenicznych.